Slovene partners:

Page6 of 6:

PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE

Company Address
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Gorenjska cesta 46 1215 Medvode
SCT d.d. Slovenska 56 1000 Ljubljana
Sezam d.o.o. Grčarjeva ulica 18 3000 Celje
Stavbar-IGM d.d. Miklavška 40 2311 Sp. Hoče
Surovina d.d. Vita Kraigherja 5 2000 Maribor
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo Jamova 2 1000 Ljubljana
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Smetanova ulica 17 2000 Maribor
Urbis d.o.o. Svetozarevska 6 2000 Maribor
Zavod za zdravstveno varstvo Prvomajska 1 2000 Maribor


PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE