Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Hidrogeologija in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

ekolist mladih raziskovalcev

30.5.2013

Izšel je Ekolist 09, posvečen izključno prispevkom mladih raziskovalcev IEI-ja
 
 
Namen tokratne revije je predstaviti delo mladih raziskovalcev IEI-ja in v Ekolistu 09, ki je izšel maja 2013, lahko preberete:
 
 • o ostankih citostatskih zdravil v okolju,
 • o uporabi izotopov pri karakterizaciji podzemnih voda,
 • o pristnosti ostankov sredstev za osebno nego v okolju, predvsem UV filtrov,
 • o ribah cebricah kot modelnih organizmih za testiranje škodljivih učinkov kemikalij in onesnažil okolja,
 • o razgradnji lignoceluloznega materiala s pomočjo gliv bele trehnobe,
 • o problematiki organskih snovi v pitni vodi,
 • o vplivu emisij prometa,
 • o morskih sedimentih Luke Koper kot alternativnih surovinskih virih,
 • o speciaciji živega srebra v vodnem okolju,
 • o trajnostni gradnji,
 • o obvladovanju mitoksina deoksinivalenola pri nekonvencionalnih načinih pridelave in predelave krušne pšenice v Sloveniji
 
Mladi raziskovalci in ustvarjalci revije verjamemo, da vam bo vsebina, ki je odraz ustvarjalnosti in želje po raziskovanju mladih, zanimiva in informativna.
 
Uredniški odbor:
mag. Petra Kralj Marhold
mag. Irena Kopač
dr. Jure Ravnik
Aleš Kolmanič
 

 

 

 

 

      

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET