Izvajanje nadzorov in svetovanja:
- projektantski nadzor nad gradnjo
- nadzor po Zakonu o graditvi objektov
- strokovno svetovanje pri pripravi javnih razpisov
- strokovno-tehnično svetovanje pri gradnji objektov
- strokovno-tehnično svetovanje pri upravljanju naprav
- nadzor nad poskusnim obratovanjem naprav.