Dejavnost podjetja pokriva vse aktivnosti v zvezi z gradnjo objektov sistemov kanalizacije, čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode in objektov za sprejem in obdelavo komunalnih odpadkov.

Izvajamo:
- pomoč pri pripravi javnih razpisov
- pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in/ali gradnjo objektov
- svetovanje pri gradnji objektov
- svetovanje pri upravljanju naprav
- dobava in vgradnja tehnološke opreme in inštalacij, elektroinstalacij in merilne opreme
- poskusno obratovanje naprav

Podjetje je v zadnjih petih letih sodelovalo pri gradnji 8 komunalnih čistilnih naprav velikosti od 500 PE do 33.000 PE, kjer je dobavilo in vgradilo tehnološko opremo in instalacije, elektroinstalacije, merilno opremo in pri štirh naprava izvajalo tudi poskusno obratovanje.