Izdelava dokumentacije za pridobitev sredstev iz skladov Evropske unije:
- izdelava vlog
- izdelava razpisnih dokumentacij v skladu s pravili FIDIC (rdeča, rumena, bela knjiga)
- sodelovanje v komisijah za ocenjevanju ponudb (gradnje, projektiranje)
- izdelava končnih poročil za ukrepe v okviru instrumenta strukturnih politik
- vodenje projektov kot odgovorni inženir po pravilih FIDIC (rdeča, rumena knjiga)
- izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov.

V zadnjih desetih letih smo napisali več kot 10 vlog, na podlagi katerih so slovenske občine pridobile več kot 150 milijonov € nepovratnih sredstev iz skladov Evropske unije.