Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Celovite rešitve in storitve na področju čistilnih naprav

Čistilne naprave

V podjetju IEI vam na področju čistilnih naprav nudimo vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in gradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode. Pri iskanju rešitev za čiščenje vode vam tudi svetujemo glede na vaše potrebe in objekt, tako da skupaj poskušamo najti najbolj optimalno rešitev za vaše področje.

V podjetju IEI vam na področju čistilnih naprav nudimo vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in gradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode. Pri iskanju rešitev za čiščenje vode vam tudi svetujemo glede na vaše potrebe in objekt, tako da skupaj poskušamo najti najbolj optimalno rešitev za vaše področje.

Na področju čistilnih naprav vam nudimo naslednje storitve:

 • analize optimalnih variant odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • analize prostora za določitev lokacij objektov čiščenja,
 • analize možnih variant čiščenja,
 • optimizacije tehnološko tehničnih rešitev,
 • analize stanja in možnih posegov pri rekonstrukcijah in sanacijah obstoječih naprav,
 • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
 • predlogi rekonstrukcij oziroma sanacij obstoječih objektov,
 • projektantski nadzor nad gradnjo,
 • nadzor po Zakonu o graditvi objektov,
 • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
 • pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in/ali gradnjo objektov,
 • svetovanje pri gradnji objektov,
 • svetovanje pri upravljanju naprav,
 • poskusno obratovanje naprav.

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET