IEI administration - reference:: slo

   VSI PROJEKTI

Številka Naslov Datum Link
6hi28.50 Matematični model podtalnice na območju CČN Maribor v delu /projekti/slo/slo_6hi28_50.html
6H-E95.24 Vodovod Dogoše 2001-7 /projekti/slo/slo_6he95-24.html
6hg60 Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE na občutljivih področjih Republike Slovenije 2001-6 /projekti/slo/slo_6hg60.html
6kg91 Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju in Kanalizacija Aparthotela na Pohorju 2001-6 /projekti/slo/slo_6kd182.html
6di22 Projektni dokumentaciji PGD, PZI za Ureditev Centra za ravnanje z odpadki v občini Slovenske Konjice 2001-4 /projekti/slo/slo_6di22.html
6he95.23 Vodovod Zrkovci 2001-4 /projekti/slo/slo_6he95_23.html
6dg16 Idejni projekt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov na Pragerskem 2001-3 /projekti/slo/slo_6dg16.html
6he95.13 Kanalizacija Zrkovci 2001-3 /projekti/slo/slo_6he95_13.html
6H-I59 Vodovod Gorišnica - Markovci 2001-10 /projekti/slo/slo_6hi59.html
6vh29 Sanacija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah 2000-7 /projekti/slo/slo_6vh29.html
6ke781 Črpališče na razbremenilnikih rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5 2000-5 /projekti/slo/slo_6ke781.html
6hd20 Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje 2000-4 /projekti/slo/slo_6hd20.html
6di54 Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje 2000-4 /projekti/slo/slo_6hd20.html
6kd182 Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju in Kanalizacija Aparthotela na Pohorju 2000-4 /projekti/slo/slo_6kd182.html
6kf060 Rekonstrukcija Kanala "A" - I. faza 2000-3 /projekti/slo/slo_6kf060.html
6HE36.43 Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za CČN za odpadne vode Celje, Poročilo o vplivih na okolje za kanalizacijski zbiralnik in CČN Celje 2000-1 /projekti/slo/slo_6he36_43.html
6hd99 Čistilna naprava (ČN) za vodo iz AC Slivnica - Pesnica 1999-9 /projekti/slo/slo_6hd99.html
6kc97-1 Kanalizacija Polule 1999-9 /projekti/slo/slo_6kc97_1.html
6ha590 Centralna čistilna naprava Ajdovščina 1998-9 /projekti/slo/slo_6ha590.html
6K768-1-4 Razbremenilni objekt s črpališčem na GZ-2 1998-9 /projekti/slo/slo_6k768_1_4.html
6ha100 Centralna čistilna naprava Celje 1998-5 /projekti/slo/slo_6ha100.html
6hd230 Centralna čistilna naprava (CČN) Lendava 1998-5 /projekti/slo/slo_6hd230.html
niz Naslov projekta: Kanalizacijsko omrežje Ljutomer (niz projektov) 1998-5 /projekti/slo/slo_ljutomer.html
6k904 Priključni objekti Taborskega zbiralnika, Maribor 1998-4 /projekti/slo/slo_6k904.html
6P87140 Poročilo o vplivih na okolje za glavni kanalizacijski zbiralnik v Mariboru 1998-10 /projekti/slo/slo_6p87140.html
6kf29 Kanalizacijski sistem Komenda . /projekti/slo/slo_6kf29.html
6kh020 Kanalizacijski sistem naselij Selca - Dolenja vas . /projekti/slo/slo_6kh020.html
6kg290 Kanalizacijski sistem "S" v zaledju Borovnice . /projekti/slo/slo_6kg290.html
6kf300 Kanalizacijski sistem Tunjice . /projekti/slo/slo_6kf300.html


   Nazaj

Nazaj na osnovni meni administratorja >>>