IEI administration - novice :: slo

   VSE NOVICE

Naslov Datum Link
STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA VODARJEV SLOVENIJE 24.9.2004 /si/novice/data/novica-2004-12.htm
OTVORITEV CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE (CČN) SLOVENSKA BISTRICA 24.9.2004 /si/novice/data/novica-2004-13.htm
Otvoritev zadrževalnega bazena Gorki 16.7.2004 /si/novice/data/novica-2004-10.htm
Zaključek projekta STRAPAMO 16.7.2004 /si/novice/data/novica-2004-11.htm
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI - CERO SLOVENSKE KONJICE 12.7.2004 /si/novice/data/novica-2004-09.htm
ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV - HALDA RUŠE 2.6.2004 /si/novice/data/novica-2004-06.htm
SEMINAR NOVI ZAKON O VARSTU OKOLJA – ZVO-1 2.6.2004 /si/novice/data/novica-2004-07.htm
Tečaj iz DDD – dezinsekcija v Moravcih 17.5.2004 https://iei.si/si/novice/data/novica-2004-04.htm
MESTNA OBČINA CELJE ZAPROSILA ZA SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA 17.5.2004 /si/novice/data/novica-2004-05.htm
Končana gradnja kan. omrežja in CČN Slovenska Bistrica 3.5.2004 /si/novice/data/novica-2004-08.htm
Delavnica HACCP in Pravilnik o pitni vodi 16.4.2004 /si/novice/data/novica-2004-03.htm
Poskusno obratovanje skladišča baliranih odpadkov 9.4.2004 /si/novice/data/novica-2004-02.htm
UV DEZINFEKCIJA IN OZONIRANJE PITNE VODE IN TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VOD S SISTEMI WEDECO 24.2.2004 https://iei.si/si/novice/data/novica-2004-01.htm
Ugotavljanje vpliva učinka čistilnih naprav na odvodnik 27.8.2003 /si/novice/data/31novica.htm
Projekt - študija »spodnja Sava« 20.8.2003 /si/novice/data/30novica.htm
Uporaba pesticidov v vzhodni in srednji Evropi 18.8.2003 /si/novice/data/29novica.htm
Projekt Ecoprofit: certifikacijski pregled v podjetju IEI d.o.o. 27.3.2003 /si/novice/data/28novica.htm
Okrogla miza ob svetovnem dnevu voda 2003 19.3.2003 /si/novice/data/27novica.htm
13. Mišičev vodarski dan 2002 30.11.2002 /si/novice/data/25novica.htm
Konferenca 'Billions for sustainability?' v Bruslju 25.11.2002 /si/novice/data/26novica.htm
VII mednarodni simpozij o ravnanju z odpadki, Zagreb 2002" 19.11.2002 /si/novice/data/24novica.htm
Certificirani svetovalci za projekt ECOPROFIT v podjetju IEI d.o.o. 15.8.2002 /si/novice/data/23novica.htm
Poročilo o vplivih na okolje za CERO Sežana 6.8.2002 /si/novice/data/22novica.htm
Strokovna ocena emisij snovi in toplote - Čistilna naprava Mežica 5.8.2002 /si/novice/data/21novica.htm
Sposobnost za projektiranje in raziskovanje v okviru vodovoda in kanalizacije v Ljubljani 1.7.2002 /si/novice/data/20novica.htm
Konferenca ModelCARE 2002 25.6.2002 /si/novice/data/19novica.htm
Nujnost uvedbe "HACCP sistema" 13.6.2002 /si/novice/data/18novica.htm
Inovativen pristop k sodelovanju javnosti v postopkih presoje vplivov na okolje 3.6.2002 /si/novice/data/16novica.htm
Odlagališče komunalnih odpadkov (Hooge Maey) ter odlagališče nevarnih odpadkov v 5.5.2002 /si/novice/data/17novica.htm
Konferenca "Greenweek", 15.-19.4.2002 Bruselj, Belgija 21.4.2002 /si/novice/data/15novica.htm
Nova metoda za analizo kvalitete vode 6.2.2002 /si/novice/data/13novica.htm
18. Zmiske igre gradbene projektive Maribora 2.2.2002 /si/novice/data/14novica.htm
Ustanovili smo Športno društvo IEI 25.1.2002 /si/novice/data/12novica.htm
Obisk sodobnega obrata predelave preostanka odpadkov v St. Michaelu v Avstriji. 17.1.2002 /si/novice/data/11novica.htm
Vlada RS je sprejela Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda 4.1.2002 /si/novice/data/10novica.htm
Na Mišičevem vodarskem dnevu predstavili projekt kanalizacije in čistilne naprave Bled 17.12.2001 /si/novice/data/9novica.htm
Razvojni program ravnanja z odpadki Dolenjske 13.12.2001 /si/novice/data/8novica.htm
Okrogla miza - Vplivi na kvaliteto vode 5.12.2001 /si/novice/data/7novica.htm
Web of Science 29.11.2001 /si/novice/data/5novica.htm
Kučan odprl najsodobnejšo čistilno napravo 24.11.2001 /si/novice/data/6novica.htm
Register predpisov RS na Internetu 20.9.2001 /si/novice/data/2novica.html
Lokalna Agenda - Program varstva okolja za Maribor je sprejeta 10.9.2001 /si/novice/data/3novica.htm
Na odlagališču Pobrežje v Mariboru je začela obratovati mala plinska elektrarna 1.9.2001 /si/novice/data/4novica.htm
MARIBORSKA SUROVINA BO ZGRADILA NOV RECIKLAŽNI CENTER 11.6.2001 /si/novice/data/1novica.html


   Nazaj

Nazaj na osnovni meni administratorja >>>