IEI administration - pomoč :: slo/eng

ŠIRINA TABEL NA STRANEH
TEMPLATE DATOTEKE
MESEČNIK
SEZNAM BAZ PODATKOV
STATISTIKA
UREJANJE NOVIC
VNOS PARTNERJEV
VNOS PROJEKTOV
VNOS V BAZO REFALL.MDB

SEZNAM DIREKTORIJEV
OSTALI NASVETI


Širina tabel na straneh

Če boš delal HTML strani (recimo za opis projektov ali novice), upoštevaj, da na strani tabela ne sme
presegati vrednosti 563 pikslov (width=563) . Ves tekst oz. vsebino pišeš nato v to tabelo.
Najbolje je da uporabiš template datoteko.Template datoteke

Template datoteke, ki jih lahko uporabiš za opise projektov in novice najdeš pod naslednjimi linki:

Uporabi ukaz (Save Link As)


Mesečnik

Ko odpošiljaš napisano sporočilo se bo sporočilo poslalo vsem vpisanim na listi oz. v bazi.
Opozoril bi te na to, da se mail pošilja iz serverja in da lahko različno dolgo traja preden jo
vsi dobijo. Z drugimi besedami, maila ne dobijo vsi istočasno.
V osnovnem meniju za urejanje mesečnika imaš naslednje linke:
DODAJ EMAIL: tukaj dodaš novi e-mail v bazo naročnikov
NAPIŠI NOVICO: tukaj napišeš sporočilo, ki bo poslano vsem v bazi (vneseš lahko
tudi e-mail na katerega lahko naročniki potem odgovorijo. Kot default je nastavljen tvoj
e-mail)
UPLOAD-MATERIAL ZA MESEČNIK: če boš v mesečnik vključeval slike ali flash potem ga
posnami (preden pošlješ mesečnik) sem. v mesečniku pa za link na datoteko nastaviš
https://iei.si/mesecnik/imedatoteke.jpg
IZBRIŠI EMAIL NAROČNIKA: vneseš in izbrišeš e-mail, naročnika, ki ne želi biti
več prijavljen, oz. je zamenjal e-mail naslov.
SEZNAM VSEH PRIJAVLJENIH NA MESEČNIK: seznam vseh naročnikov


Seznam baz podatkov

clanki.mdb - vsebuje šlanke oz. novice, ki jih pošiljaš v mesečniku, ter seznam vseh vpisanih na listo.
novice.mdb - vsebuje slovenske in angleške novice, ki se prikazujejo na spletnih straneh.
partnerji.mdb - vsebuje seznam domačih in tujih partnerjev.
reference.mdb - vsebuje seznam referenčnih projektov (slovenski in angleški tekst).
stats.mdb - vsebuje statistiko obiska strani.
zaposl.mdb - vsebuje seznam zaposlenih.
refall.mdb - vsebuje seznam vseh ostalih projektov
Priporočam, da vsaj dvakrat letno posnameš vse baze v nek direktorij na tvojem računalniku. Ta
direktorij poimenuješ glede na datum shranjevanja. To je posebej priporočljivo za bazo stats.mdb,
saj boš tako lahko videl tudi kako se obiski na straneh vršijo v določenem času.Statistika

Pod tem linkom se ti prikazuje statistika strani. Prikazani so obiski na straneh in sicer od največ do
najmanj obiskov. Statistika se zapisuje v bazo stats.mdb.Urejanje novic

Ta sklop je za slovensko in angleško stran enak. Najdeš pa tukaj naslednje linke:
VNOS NOVICE - vneseš podatke za vsako novico posebej. Upoštevaj podatke v rumenih okencih.
Vnešeni podatki naj bodo vnešeni v obliki kot je navedeno v rumenem okencu.
IZBRIŠI NAPAČNO VNEŠENO NOVICO - Izbrišeš novico, če si se zmotil pri vnosu.
UPLOAD DATOTEKA HTML - Tukaj posnameš datoteko html na server. Posneta bo v direktorij, ki je
naveden v rumenem okencu. Zato, ko boš izdeloval novice v HTML obliki upoštevaj direktorij kje se nahaja
datoteka ali slika in nastavi pravo pot. Na server lahko po tem postopku posnameš katerokoli datoteko.
Prosim če upoštevaš tudi širino tabele v HTML datoteki, ki je navedena v prvi točki te pomoči.
VPOGLED V BAZO VNEŠENIH NOVIC - prikazale se ti bodo vse vnešene novice v bazi.


Vnos partnerjev

Preprosto vneseš zahtevane podatke. Še prej izbereš ustrezen link, glede na to katere partnerje hočeš
vnesti (domače ali tuje).
Vnos projektov

VNOS PROJEKTA - po tem linkom vneseš zahtevane podatke. Upoštevaj navodila v rumenih okencih, ter
obliko vnosa podatkov, kar je prav tako navedeno v rumenih okencih. Področje projekta izbereš tako, da
pri tistem področju kjer hočeš, da se projekt prikazuje vneseš številko 1.
IZBRIŠI NAPAČNO VNEŠEN PROJEKT - izbereš številko projekta, ki ga želiš izbrisati iz baze.
UPLOAD DATOTEKA HTML - na server posnameš datoteko HTML, kjer se nahaja podroben opis projekta,
ki ga vnašaš. Pazi da bo ime datoteke enako kot link, ki si ga navedel pri vnosu projekta v bazo. Na server
lahko posnameš katerokoli datoteko, tudi grafiko.
VPOGLED V BAZO VNEŠENIH PROJEKTOV- tukaj se prikažejo vsi projekti, ki se trenutno nahajajo v bazi.Vnos v bazo REFALL.MDB

Iz vaše baze presnameš samo stolpce, ki se nahajajo tudi v bazi refall.mdb. Ti so naslednji: Podrocja, Naslov
projekta, St projekta.Seznam direktorijev

ADMIN - administracija strani
DB - vsebuje baze podatkov:
    clanki.mdb - seznam prijavljenih na mailing listo(mesečnik)
    novice.mdb - vsebuje novice (angleške in slovenske)
    partnerji.mdb - vsebuje seznam tujih in domačih partnerjev
    refall.mdb - vsebuje seznam vseh projektov
    reference.mdb - vsebuje seznam in podrobne opise izbranih projektov
    stats.mdb - vsebuje statistiko strani
    zaposl.mdb - vsebuje seznam in podatke vseh zaposlenih v podjetju
ENG - vsebuje datoteke za prikaz prve (angleške) strani
    ABOUTUS - vsebuje datoteke za področje "aboutus" (o podjetju)
    ACTIVITIES - vsebuje datoteke za področje "activities" (dejavnosti)
    NEWS - vsebuje datoteke za področje "news" (novice)
        DATA - sem se posnamejo novice in material za novice v angleškem jeziku
    REFER - vsebuje datoteke za področje "references" (reference)
IMAGES - vsebuje vse potrebne slike (gumbi, itd)
INC - vsebuje datoteke, ki se prikazujejo v vecih straneh (zgornji okvit, itd)
MESECNIK - sem se posnamejo vse potrebne datoteke ob pošiljanju mesečnika
PROJEKTI - vsebuje dva poddirektorija:
    SLO - vsebuje ves potrebni material in podrobnejši opis projektov (slovensko)
    ENG - vsebuje ves potrebni material in podrobnejši opis projektov (angleško)
RUN - vsebuje javascripte potrebne za izvajanje določenih funkcij na straneh
SCR - vsebuje javascripte potrebne za izvajanje določenih funkcij na straneh
SI - vsebuje datoteke za prikaz prve (slovenske) strani
    DEJAV - vsebuje datoteke za področje dejavnosti
    NOVICE - vsebuje datoteke za področje novice
        DATA - sem se posnamejo novice in material za novice v slovenskem jeziku
    OPODJ - vsebuje datoteke za področje o podjetju
    REFER - vsebuje datoteke za področje reference


Ostali nasveti

- V primeru, ko boš delal kakršnekoli html datoteke za spletne strani in boš postavljal linke, moraš paziti
na imenovanje "frame-ov" kjer se bo link odprl oz. prikazal. Če hočeš, da se nova stran pikaže na sredini
kjer je vsebina potem nastaviš target="cent". Če hočeš da se odpre nov brkljalnik potem nastaviš
target="_blank".

Nazaj na osnovni meni administratorja >>>