Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Hidrogeologija in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

15. lizimetrski dnevi v Gumpensteinu

18.4.2013

16. in 17. aprila 2013 so potekali 15. Gumpensteinerski lizimetrski dnevi na temo "lizimetrske raziskave kot sestavni del procesov odločanja". Udeležili so se pa tudi trije naši sodelavci: Irena Kopač, Aleš Kolmanič in Andreja Krajnc. Lizimetrski dnevi že tradicionalno potekajo vsaki 2 leti v učnem in raziskovalnem centru Raumberg, Gumpenstein v Avstriji. V dveh dneh je bilo 16 predavanj in obsežna razstava strokovnih plakatov, v izdanem zborniku pa strokovnih prispevkov.

Soočila se je problematika kmetijskih meritev na lizimetrskih postajah ter matematično modeliranje procesov v tleh, kjer so lahko dobri simulacijski modeli primerna orodja v podporo odločanju. Vendar pa se za vzpostavitev dobrih modelov potrebuje konkretne meritve na lizimetrih.

Glede na sedanje stanje razvoja lizimetrske tehnike, se vsekakor postavlja vprašanje nadaljne usmeritve razvoja in bodočih novih področij uporabe lizimetrske tehnike.

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET