Poslovna usmeritev

S poslovno usmeritvijo podjetja uresničujemo našo vizijo in poslanstvo tako da izpolnjujemo pričakovanja naročnikov, javnosti, neprofitnih organizacij in zaposlenih ter določamo okvirje za oblikovanje strateških ter izvedbenih ciljev.
 
Izdelki družbe so storitve, ki pokrivajo naslednja strokovna področja:

 • zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda z načrtovanjem kanalizacijskih sistemov ter zagotavljanju optimalnih rešitev čiščenja odpadne vode,
 • celovitih rešitev na področju gospodarjenja in ravnanja z odpadki,
 • trajnostne oskrbe s pitno vodo s celovitim reševanjem problemov in načrtovanjem od prispevnih območij vodnih virov do pip potrošnikov,
 • hidrogeologijo in pedologijo kot podlago za oceno okoljskih vplivov na podzemno vodo,
 • raziskovalno dejavnost za zagotavljanje razvoja in iskanju optimalnih scenarijev za rešitve okoljskih problemov.

Storitve so združene v naslednjih sklopih:

 • projektantska dejavnost,
 • idejne zasnove, idejni projekti, projektna dokumentacija za področja vodovodov, kanalizacijskih sistemov, ravnanja z odpadki, čistilnih naprav,
 • prostorske, tehnološke, ekonomske, ekološke študije ali raziskave v zvezi z vodami, tlemi itd.,
 • presojanje vplivov na okolje,
 • laboratorijske meritve,
 • hidrološke in hidromehanske meritve, monitoringi,
 • svetovalne storitve,
 • implementacija pristopne strategije k EU; storitve nadzora, inženirja pri gradnji obratov; priprava globalnih predpisov; izdelava tenderjev za izbiro izvajalca,
 • inženiring,
 • gradnja komunalnih čistilnih naprav - dobava in vgradnja tehnološke opreme in instalacij, elektroinstalacij, merilne opreme,
 • poskusna obratovanja,
 • strokovna zastopištva.

 

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET