Imate vprašanje?
dr. Uroš Krajnc
dr. Uroš Krajnc
direktor sektorja kanalizacija

T: +386 (0)2 30 04 818
uros.krajnc@iei.siPošlji

Kanalizacija

Dejavnost, ki se izvaja v Mariboru in Ljubljani , pokriva vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in gradnjo kanalizacijskih sistemov.
 
Izvajamo:

  • analize optimalnih variant odvajanja odpadnih vod,
  • hidravlično modeliranje kanalizacijskih sistemov,
  • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
  • predlogi rekonstrukcij oziroma sanacij obstoječih kanalizacijskih sistemov,
  • projektantski nadzor nad gradnjo,
  • nadzor po Zakonu o graditvi objektov,
  • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
  • pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in/ali gradnjo objektov,
  • svetovanje pri gradnji objektov.

 
 
Podjetje je v zadnjih letih načrtovalo številne obsežne nove kanalizacijske sisteme, enako velja za rekonstrukcije in dograditve obstoječih mešanih kanalizacijskih sistemov. V sklopu avtocestnega programa smo izdelali več projektov odvodnje padavinskih voda na vseh AC odsekih.
 

Za analizo, hidravlično modeliranje in načrtovanje kanalizacijskih sistemov uporabljamo sodobna računalniška orodja.

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET