FREEWAT


 

FREEWAT je EU projekt HORIZONT-a 2020 (Grant Agreement No. 642224), ki se je pričel v aprilu 2015 in se bo zaključil v septembru 2017. konzorcij je sestavljen iz partnerjev iz različnih področij iz 10 EU država (Italija, Nemčija, Španija, Francija, Češka, Slovenija, Grčija, Romunija, Estonija, Malta) ter še Švice, Turčije in Ukrajine. Preko mednarodne organizacije UNESCO in sinergije z njihovo HOPE iniciativo pa je vključen tudi mejni vodonosnik med Namibijo, Južno Afriko in Botsvano. V svojem prvem koraku projekt predstavlja podporo upravljanju z vodami in ima težnjo po poenostavitvi tako direktive za vode kot drugih EU z vodo povezanimi direktivami. V ta namen bo njegov rezultat odprto in javno dostopno GIS integrirano modelno okolje za simulacijo količine in kvalitete površinske in podzemne vode. Sloni na odprtokodnem geografskem informacijskem sistemu z licenco GNU (General Public License) in modelnim vtičnikom FREEWAT.

 

Osnovna internetna stran projekta: http://www.freewat.eu

 

Podjetje IEI iz Maribora je projektni partner tega projekta z vključenim testnim območjem vodonosnika Vrbanski plato, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir javnega vodovodnega sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda, kateri je s 1300 km, s 37 vodnjaki, s 73 vodnimi zbiralniki in s 79 prečrpalnimi postajami največji sistem za oskrbo z vodo v Sloveniji. Zaradi te pomembnosti je bil Vrbanski plato tudi vključen v ta mednarodni projekt. V prvem koraku so se zbrali vsi relevantni hidrogeološki podatki za to območje, izdelal se je konceptualni model vodonosnika in njegove povezave z reko Dravo ter znotraj predstavljenega orodja izdelal stacionarni model toka podzemne vode z upoštevanjem sedanje prve stopnje umetnega bogatenja s črpalnimi vodnjaki na Mariborskem otoku in nalivalnimi v dolini Vinarskega potoka. Na izdelanem modelu za upoštevane povprečne hidrološke razmere razmere, ki je bil tudi kalibriran in validiran, smo opravili nekaj simulacij, namenjenih prikazu učinkovitosti sedanjega umetnega bogatenja podzemne vode in posledicam njegovega nedelovanja.


FREEWAT

 

FREEWAT Slovenija - LINKEDIN

 

Zloženka:

 

 FREEWAT

 

Časopisi:

 

FreeWat_1

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET