Delavnica Freewat - Training for trainers

27.2.2017

V tednu od  27.6.2016 in do1.7.2016, so na sedežu podjetja IEI potekale delavnice v okviru projekta FREEWAT. Projekt FREEWAT je financiran v okviru EU HORIZON 2020 in njegov cilj je promoviranje enostavnejšega upravljanja z vodnimi viri v skladu z Okvirno vodno in ostalimi evropskimi direktivami. Ta cilj bo dosežen s vpeljavo brezplačnih, javno dostopnih in z GIS-i podprtih simulacijskih orodij (FREEWAT platforma). Platforma FREEWAT bo integrirana kot dodatek v namizju QGIS in bo temeljila na numeričnih modelih podzemnih voda in transporta trdnih delcev. Vključevala bo module za  transport trdnih delcev v nezasičeni coni, upravljanje in načrtovanje z vodami, orodja za analize rezultatov (OAT), kalibracije, analize negotovosti in občutljivosti, orodja za upravljanje z vodami v kmetijstvu, za obravnavo kvalitete podzemnih voda in za analizo, interpretacijo in vizualizacijo hidrogeoloških podatkov.

 

FREEWAT platforma bo tekom projekta aplicirana na 10tih testnih območjih znotraj EU, na 3 testna območja v sosednjih državah in na območju južne Afrike. Eno od teh testnih območij predstavlja tudi vodonosnik Vrbanskih plato, ki je zaradi svojih značilnosti precej specifičen in je hkrati tudi eno od najpomembnejši nahajališč pitne vode na območju Maribora in okolice. Za to območje bo izdelan model podzemne vode s pomočjo omenjene aplikacije. Na takšen način bo uporabnost novega orodja FREEWAT na najučinkovitejši način predstavljena tudi v praksi. Delavnica v Mariboru je bila namenjena predvsem učenju uporabe novega orodja in hkrati tudi širjenju informacij potencialnim deležnikom. Delavnico, oziroma t.i. »training for trainersˇ« so vodili trije sodelavci na projektu, ki so neposredno vključeni v razvijanje novega orodja. Delavnice so se zraven zaposlenih pri podjetju IEI, ki je tudi eden od partnerjev pri projektu, udeležili še nekateri zainteresirani deležniki. 

 

Delavnica je bila namenjena predvsem predstavitvi novega orodja v razvoju, njegovih možnostih uporabe, hkrati pa tudi ugotavljanju pomanjkljivosti, težav in želja končnih uporabnikov. Ker se orodje še vedno razvija in izpopolnjuje je takšen način uporabe in aplikacije novega orodja izredno učinkovit, ker se z njegovo uporabo pri morebitnih končnih uporabnikih najlaže odkrijejo prednosti, pomanjkljivosti, razvijalci dobijo takojšen odziv in lahko tudi še dodajo kakšne dodatne možnosti programa, ki bi lahko koristile končnim uporabnikom platforme FREEWAT. 

Fotogalerija

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET